Kompressor

Vi er enda bare i oppstartfasen, men ny kompressor er på plass.